Ceremoni

Ceremonia e diplomimit te klases se pare te Vrojtuesve te Plazhit dhe Shpetimit ne Uje

Ceremonia e vleresimit per Vrojtuesit e Plazhit 2018, te cilet me pasion dhe devotshmeri i kane shnderruar plazhet ku punojne, ne plazhe te sigurta dhe me nderhyrjet e tyre vendimtare kane shpetuar jete.