Takimi i organizuar nga International Life Saving Europe mbi menaxhimin dhe pergatitjen per katastrofat natyrore, ne Bad Nenndorf, Gjermani, perkrah homologeve europiane.