Ne Shengjin dhe Durres, gjate fushates sensibilizuese per plazhe me te sigurta, me Vrojtues Plazhi.

Fushata sensibilizuese per rolin dhe rendesine e Vrojtuesit te Plazhit ne qytetin e Vlores, per plazhe me te sigurta.

Gjate fushates sensibilizuese per rolin dhe rendesine e Vrojtuesit te Plazhit ne stacionet e plazhit te qytetit te Shkodres.