Ne videon e meposhtme paraqiten momente nga trajnimi i vrojtuesve te plazhit. Ky trjanim eshte organizuar nga Federata Shqiptare “Vrojtuesit e Plazhit dhe Shpetimit ne Uje”.

The video above, highlights moments from the training of lifeguards in Albania. This training is organized by Albanian Coast Lifeguard Federation.