Ne Pogradec u trajnuan dhe certifikuan 20 Vrojtuesit e pare te Plazhit.
Eshte detyrim ligjor dhe moral i subjekteve qe ushtrojne veprimtarine e Stacionit te Plazhit te garantojne sigurine per jeten e pushueseve. Plazhi me Vrojtues, eshte plazh i Sigurte.