Dëshironi të njiheni me sportin e Shpëtimit të Jetës 🏊‍♀️ në tre minuta? Qëndroni në faqe dhe shihni videon e mëposhtme! 👀
#LifeSaving është pjesë e programit të Lojërave Botërore 2021 – Birmingham 💪 #WeAreTheWorldGames #RoadtoBHM #TWG2021
Federata Internacionale e Shpëtimit të Jetës (ILS)
Federata Shqiptare “Vrojtuesit e Plazhit dhe Shpetimit ne Uje”

A Beginner’s Guide to Life Saving – The World Games

Want to get to know the sport of Life Saving 🏊‍♀️ in three minutes? Therefore, stand by and watch! 👀
#LifeSaving is part of the programme of The World Games 2021 – Birmingham 💪 #WeAreTheWorldGames #RoadtoBHM #TWG2021
International Life Saving Federation (ILS)
Coast Lifeguard Albanian Federation