Home Numrat e emergjencave/SOS

Numrat e emergjencave/SOS

AMBULANCA

127

ZJARREFIKESE

128

POLICIA E SHTETIT

129

QENDRA NDERINSTITUCIONALE OPERACIONALE DETARE

125

KAPITENERIA DETARE

Frekuenca VHF-16

SHERBIMI I EMERGJENCES

112