Surf board eshte nje nga mjetet me efikase per shpetimin ne uje, ne distanca te shkurtra dhe zona te kufizuara vetem per notim. Eshte lehtesisht i manovrueshem dhe i shpejte. Dorezat anesore sherbejne per rikuperimin e te rrezikuarit ne uje, por edhe ne perdorimin ne forme barrele per transportin ne toke. Surf board ka nje vlere prej 950€.