Manuali i pare per Vrojtuesit e Plazhit ne gjuhen shqipe! Live nga shtypshkronja Te gjithe Vrojtuesit e Plazhit do te kene shume shpejt ne duar manualin, i cili eshte menduar dhe punuar me shume dashuri. Nje aset i domosdoshem dhe i vlefshem per njohurite dhe rrugetimin e çdo Vrojtuesi