Se bashku me Kryetarin e Bashkise Tirane Erion Veliaj pas perfundimit te suksesshem te Tirana triathlon ne Liqenin e Farkes.

Ne Pogradec u trajnuan dhe certifikuan 20 Vrojtuesit e pare te Plazhit. Eshte detyrim ligjor dhe moral i subjekteve qe ushtrojne veprimtarine e Stacionit te Plazhit te garantojne sigurine per jeten e pushueseve. Plazhi me Vrojtues, eshte plazh i Sigurte.