Takimi me Federatat Sportive ne Ministrine e Arsimit, Sportit dhe Rinise mbi problematikat e sportit në vend, propozimet për ndryshimin e ligjit të Sportit , paketës fiskale për Reformën në sport dhe risitë për përmirësim.