Standardi i Kurseve të Federates tonë për Formimin Profesional për “VROJTUES PLAZHI”, u vlerësua me Çertifikatën “ISO 9001″