10 rregullat e arta

Rregulli 1

Noto vetëm në zonat e autorizuara dhe me sinjalistikë.

Rregulli 2

Respekto flamurin dhe informacionin e afishuar.

Rregulli 3

Ndalohet notimi nën ndikimin e alkoolit apo drogave.

Rregulli 4

Mos noto nëse ke ndonjë problem fizik.

Rregulli 5

Pusho për një orë pas ngrënies para se të shkosh për notim.

Rregulli 6

Mbani pastër mjedisin.

Rregulli 7

Mos u hidh nga shkëmbinj apo platforma përveç vendeve të autorizuara me sinjalistikë

Rregulli 8

Ndiq udhëzimet e vrojtuesit (rojës së shpëtimit të jetës).

Rregulli 9

Të miturit nën 16 vjeç duhet të jenë gjithmonë nën mbikëqyrjen e më të rriturve.

Rregulli 10

Në rast EMERGJENCE në det telefono 112