Vrojtuesit e Plazhit gjate detyres ne misionin e tyre per te shpetuar jete. Albanian Coast Lifeguards on duty in their mission to rescue lives.

Albanian Lifeguard

Ne videon e meposhtme paraqiten momente nga trajnimi i vrojtuesve te plazhit. Ky trjanim eshte organizuar nga Federata Shqiptare “Vrojtuesit e Plazhit dhe Shpetimit ne Uje”. The video above, highlights moments from the training of lifeguards in Albania. This training is organized by Albanian Coast Lifeguard Federation.