Vrojtuesit e Plazhit gjate detyres ne misionin e tyre per te shpetuar jete.
Albanian Coast Lifeguards on duty in their mission to rescue lives.