Ne Diten Nderkombetare te Pastrimit te Plazheve, se bashku per nje mjedis me te paster.
Nje plazh me Vrojtues, nje plazh me i paster, nje plazh me i sigurte.