Ceremonia e vleresimit per Vrojtuesit e Plazhit 2018, te cilet me pasion dhe devotshmeri i kane shnderruar plazhet ku punojne, ne plazhe te sigurta dhe me nderhyrjet e tyre vendimtare kane shpetuar jete. 
Jemi krenare per ta! 
Nje plazh me Vrojtues eshte nje plazh i sigurte!